Pensjonat Astoria – Wypoczynek w Krynicy-Zdroju dla rodzin

Regulamin pensjonatu ** Astoria

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi
w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.
Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że dom jest drewniany i należy ostrożnie postępować z ogniem.

 1. Opiekunem, doradcą i informatorem naszych Gości jest Pani Beata.
 2. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 i trwa do godziny 10.00 następnego dnia.
 3. Przyjazdy oraz wyjazdy z pensjonatu możliwe są w godzinach 8.00 – 20.00, w przypadku innych godzin przyjazdu lub wyjazdu należy powiadomić o tym fakcie opiekuna pensjonatu.
 4. Należność za pobyt w pensjonacie oraz opłata klimatyczna (miejscowa) pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, Pensjonat nie zwraca opłaty za czas niewykorzystanego pobytu.
 5. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 8.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 7. Klienci pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe
  u opiekuna pensjonatu. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz.960).
 8. Za przedłużenie przez Gościa pobytu w godz. 10.00 – 16.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby hotelowej, za przedłużenie pobytu ponad godz. 16.00 za całą dobę.
 9. Osoby niezameldowane w pensjonacie mogą przebywać w pokoju w godzinach 8.00-22.00.
 10. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatu, wyrządzając szkodę w mieniu pensjonatu lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników pensjonatu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w pensjonacie.
 11. Pensjonat świadczy usługi noclegowe zgodnie ze swoją kategorią.
 12. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług Gość jest proszony o zgłoszenie ich do opiekuna pensjonatu.
 13. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności
 14. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu opiekunowi pensjonatu.
 15. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody opiekuna pensjonatu. Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników, kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu.
 16. Spożywanie posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych
 17. Właściciel pensjonatu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w nich mienie. Parking pensjonatu jest bezpłatny, niestrzeżony.
 18. Za pobyt psa w pensjonacie pobiera się opłatę w wysokości 20,00 zł za dobę.
 19. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00.
 20. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług pensjonatu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 21. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach pensjonatowych grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju.Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 22. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie pensjonatu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich jego pomieszczeniach.
 23. Gość pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 24. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pensjonatu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu pensjonatu.
 25. Opiekun pensjonatu wydaje tylko jeden klucz od pokoju. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50,00 PLN.
 26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju pensjonatowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji pensjonat przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

Regulamin pensjonatu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.pensjonat-astoria.pl, w drodze powieszenia na tablicy informacyjnej umieszczonej w pensjonacie oraz w informatorach znajdujących się w każdym pokoju pensjonatu.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli oraz kierownictwo pensjonatu i obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2018 r.

Życzymy Państwu miłego pobytu.